Treningsavgift

Treningsavgift 2016

Rekrutter (7-9 år):                        NOK 650 pr år

Barn & Ungdom (10-19 år):         NOK 800 pr år

Løpegruppe og voksne:                NOK 800 pr år

Støttemedlem                               NOK 200 pr år

Utøvere som ikke trener med oss, men som ønsker å være medlem av en friidrettsgruppe for å kunne løse lisens, samt løpe for Ås på HK-stafetten betaler samme sats som støttemedlem.

 

Dette betyr at satsene fra 2015 holdes uendret.

Det er åpnet for å betale halv treningsavgift for nye utøvere som starter opp etter 1. sept. Treningstilbudet for de ulike klassene finnes på vår hjemmeside.

Treningsavgiften går til å dekke gruppas utgifter ved å tilby treninger, utstyr osv., samt at for alle som har betalt treningsavgift dekker klubben startkontigenter på banekonkurranser, samt en egenandel på mosjonsløp i henhold til reglement av 03.02.2016. Klubben dekker også reise til NM/UM. Dette gjelder opp til veteranklassene.

Husk lisens for alle utøvere over 12 år (Forsikring som dekker skader også under trening).

Ås IL Friidrett dekker ikke kostnader til lisens.