Medlemskap i Ås IL

Innmelding i Ås IL gjennom Min idrett

Alle som ønsker å være med i en eller flere av Ås ILs grupper, må også melde seg inn i Ås IL. Dette gjøres elektronisk, i medlemssystemet Min idrett minidrett.nif.no

For deg som ennå ikke er registrert i Min idrett, følger en veiviser under.
(Selv om du har vært medlem i Ås IL , dvs har betalt den årlige medlemskontingenten før, betyr ikke det at du er registret i systemet, som ble innført som klubbens medlemsregister i 2013. Sjekk om navnet ditt kommer opp og om personopplysningene er riktige ved å søke opp navnet ditt på minidrett.nif.no

Informasjon om Min idrett og førstegangsinnlogging.

Innmelding i Ås IL Friidrett

Bruk kontaktskjemaet eller send en e-post til friidrett@asil.no

Hva er medlemskontingent?

Medlemskontingent er en årlig betaling for medlemskap i Ås IL. Alle som utøver idrett i en eller flere av idrettslagets grupper må betale medlemskontingent. Summen fastsettes hvert år av Ås ILs årsmøte i mars. Betalingsanmodning sendes alle registrerte medlemmer fra systemet i april, med varsling på e-post.

Hva er treningsavgift?

Treningsavgift er en betaling som går til friidrettsgruppa. Treningsavgiften går til å dekke gruppas utgifter ved å tilby treninger, utstyr osv, samt at vi dekker en rekke startkontingenter. Beløpet fastsettes og innkreves fra friidrettsgruppa. Treningsavgift må ikke forveksles med medlemskontingent.