Hallvakt

Oversikt over hallvakter høsten 2016
Oppdatert 4. september 2016

 

Guide for hallvakter

Oppdatert 4. september 2016

Alle lag har med ujevne mellomrom hallvakt. Det betyr at laget er ansvarlig for arrangementet rundt kampene. For å få til OK arrangementer er det viktig at lagene tar dette ansvaret, og her har vi laget en «guide» som kan være til hjelp.

Alle må lese gjennom dette i god tid før man har hallvakt!

For at et arrangement skal gå noenlunde greit kreves det at man har folk nok:

Ansvarlig (1 person): Denne personen er ofte lagleder, men kan også være noen annen. Det meget viktig at det helt klart på forhånd hvem som er den ansvarlige. Les mer her.

Kiosken (2 personer): Sørger for alt som har med kiosk-salg å gjøre. Les mer her.

Sekretariat (2 personer): Sørger for alt som har med sekretariatet å gjøre. Les mer her.

Hvis brannalarmen går

Viktige telefoner

Ås kommune teknisk etat, vakt:                         95 93 96 59
Hallansvarlig Ås IL Håndball, Lars Snipen:    40 28 76 86