Ansvarlig for arrangementet

Oppdatert 4. september 2016

Denne personen er ofte lagleder, men kan også være noen annen. Det meget viktig at det helt klart på forhånd hvem som er den ansvarlige. Vedkommende er første som kommer (minst 1 time før første kamp) og siste som forlater hallen. Denne personen må derfor være tilgjengelig hele tiden og kan derfor ikke ha andre oppgaver (kiosk eller sekretariat).

Brann

Vedkommende leder rømning ved brannalarm. Les mer om brannalarm her.

Den gule permen

I den gule permen finnes Kamprapport-skjema (sekretariatet) og Salgsrapport-skjema (kiosken). Ekstra skjema finnes bakerst i permen. Alle utfylte skjema (også fra dommerne) settes tilbake i permen til slutt.

Åpning

Ansvarlige har nøklene og låser opp (i denne rekkefølgen):

 • Kjøkken og skap på kjøkkenet slik at man raskt kan begynne å selge.
 • Den sydvendte døra bak, slik at lagene kan komme til garderobene. Samtidig må garderobe-dører merkes med navn på lag, husk å merke både døra ut mot inngangen og døra inn mot hallen. Bruk post-it lapper, ligger i kassa.
 • Låser opp rommet under tribunen.
 • Låser opp speaker-bua innerst på tribunen.
 • Låser opp dommer-garderobene.

Dommere

Sjekk om dommere kommer! Hvis dommerne ikke har dukket opp 15 minutter før kampen må ansvarlige først prøve å ringe dommerne. Telefon-nummer skal være påført kamprapporten, eller søk i Min Håndball-appen. Ved mangel på dommere er det vi som arrangører som er ansvarlig for å prøve å avvikle kampen. Som en akutt nød-løsning må man forsøke å få enten trenere eller noen fra publikum til å ta på seg jobben som dommer, det viktigste er at kampen blir avviklet.

Fra og med høsten 2016 skal dommere utenfra få betaling over bank. Ansvarlige samler inn oppgjørs-skjema for dommerne, sørg for at bank-konto er påført. Disse sette i den gule permen. Dommerne kan sende utfyllende opplysninger i etterkant til hallansvarlig (lars.snipen@nmbu.no).

Våre egne junior-dommere får fortsatt kontanter direkte fra kassa i hallen. Husk at det på Salgsrapport er en rubrikk der det angis navn på dommere og om de fikk penger fra kassa.

Ellers

Ansvarlige kontakter kommunen ved akutte feil eller mangler (telefon 95 93 96 59). Ansvarlige må også være tilgjengelig for spørsmål fra gjestende lag.

Ved dagens slutt

Sjekk at

 • Alle garderober er sjekket og lys er slukket
 • Alle dører på baksiden er stengt
 • Rommet under tribunen er låst
 • Tribuner er ryddet
 • Benker, bord og utslagsvask er rengjort og brukt klut er kastet
 • Alle søppelposer er samlet i svart sekk, og kastet i container bak hallen

 

Lås ytterdøren ved å dra kortet. Hallen må aldri forlates ulåst! Hvis dørene ikke låses, ring kommunal vakt på tlf 95 93 96 59.

Bagen med perm, kasse, bankterminal og nøkler+nøkkelkort returneres til hallansvarlig Lars Snipen (tlf 40 28 76 86) samme kveld eller dagen etter.