Brannalarm

Ring 110 alltid uansett årsak til alarm

Dersom du vet hva som utløste alarmen (reell brann, vaffelsteking, hærverk, etc.) fortell dette umiddelbart til brannvesenet. Hvis du ikke vet hva som utløste alarmen, skal dette også formidles til brannvesenet. De avgjør grad av utrykning.

Hvis du vet om eller mistenker reell brann skal bygget rømmes. Ved brannalarm er alle dører ulåst. Samlingsplasser er parkeringplassen foran hallen og plassen på nedsiden av hallen. Ved rømning skal ingen oppholde seg andre steder enn disse!

Ved falsk alarm kan du oppsøke tavla nede ved garderobe-inngangen. På tavla ser du hvilken sensor som løste ut alarmen, eller om flere sensorer løste ut. For å stoppe bråket fra selve alarmen kan du trykke på den røde knappen litt til høyre for midten av tavla. Vent på brannvesenet. Husk at alle dører er ulåste ved alarm, hold oppsyn med innganger! Ved hærverk/uhell på manuelle varslere ringer du kommunal driftsvakt på 95 93 96 59