Kiosken

Oppdatert 4. september 2016

De som skal ha kiosken møter opp minst 1 time før kampstart. Det er klart mest jobb med kiosken i oppstarten. Rigg til på lang-bordet ved inngangen. Bruk voksduken vår, som ligger i skap på kjøkkenet.

Bankterminalen

Bruk bankterminalen mest mulig! Jo mindre kontanter jo bedre for alle involverte, og for klubbens regnskaps-fører. Bruksanvisning for bankterminal er i den gule permen.

Billetter

Start alltid med å rigge til for billettsalg. Ofte vil borte-publikum være tilstede i god tid før første kamp, og vi mister inntekter dersom man ikke får solgt billetter umiddelbart.

Det skal tas inngangspenger, kr. 50,- for voksne (over 16 år). Billetter ligger i kassa. Barn opp til 16 år er gratis og skal ikke ha billett. Trenere, lagledere og styremedlemmer har gratis inngang.

Det skal noteres på Salgsrapport (gule permen) laveste billettnummer i blokka ved dagens start og ved dagens slutt slik at vi kan ha en oversikt over antall betalende.

Kiosksalg

Fram til ombyggingen er ferdig må det hentes vann nede fra garderobene! Ta med noe å hente vann med! Fram til vi får på plass ordentlige skap bruker vi det gamle brune kjøleskapet som vanlig låsbart skap (uten kjøling).

Begynn alltid med å trakte kaffe, og tøm på kanner. I brus-skapet skal det være sjokolade o.l. som alltid skal selges.

Ved 2 kamper eller flere selges i tillegg vafler eller noen har med kake. Vaffeljern og fettspray til steking er i skapet. Vi vil også gjerne at det selges fruktbeger. Begrene ligger i skapet under disken. Plastfolie finnes i et av skapene. Skjær opp frukt i biter og dekk med folie. Dette tar litt tid, men er et sunt og populært tilskudd. Som varm-mat har vi for tiden Rett-i-Koppen begre, vannvarmer er i skapet.

Bruk gummihansker ved håndtering av mat, finnes i skap på kjøkkenet. Greit at de som håndterer penger ikke håndterer mat samtidig.

Prislistene ligger på kjøkkenet, den lille for de som selger, den store for publikum.

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget på kjøkkenet er en historie for seg, men akkurat i disse dager finnes det ikke i det hele tatt, på grunn av bygge-arbeid! Vi har skjøteledninger i skapet, og gjør all koking/steking på bordet i hallen.

Ved dagens slutt

Vaffeljern, kaffetrakter og kanner avkjøles og rengjøres nøye! Sett aldri igjen vaffelrøre, kakerester eller liknende i kjøleskapet. Alt som er åpnet spises/kastes. Nesten-tomme beholdere med syltetøy kastes.

Kassa skal telles opp, og fylles inn i Salgsrapport (gule permen). Junior-dommere fra våre egne rekker skal ha betalt direkte fra kassa, og dette skal også føres inn i Salgsrapport. Øvrige dommere får betalt via bank, men navn og kontonummer skal føres inn i Salgsrapport.

Husk at absolutt alt må låses inn ved dagens slutt!