Sekretariat

Oppdatert 4. september 2016

Før kampen

Ås IL Håndball har eget bord og 2 stoler i vårt låste rom under tribunen, bruk disse. Du finner også her en plastkasse med utstyr som sekretariatet kan ha nytte av (kulepenner, timeout-lapper etc.). Styringsenheten for tavla i hallen skal oppbevares i speakerbua innerst på tribunen. Den skal alltid settes tilbake dit til oppladning etter bruk.

Kamprapport-skjema for alle kamper skal ligge i den gule permen (Halltjeneste), ett skjema per kamp. Det skal være fylt ut med dato og klokkeslett, hjemmelag og bortelag. Lagledere fyller inn spillernes navn og nummer før hver kamp. Det finnes ekstra (blanke) rapportskjemaer bak i permen ved behov.

Lagene skal ha sine benker på hver side av sekretariatet. De skal ha 1 timeout-plakat (stor T) hver.

Klargjør tavla med riktig tid for omgangene, se egen video for bruk av tavla i Åshallen.

Sjekk at det ikke er fuktighet på gulvet før kampstart, det kan være skummelt.

Under kampen

Sekretariatet består av en sekretær og en tidtaker. Det er svært viktig at begge følger nøye med på spillet og dommere. Sørg for god kommunikasjon med dommere og at dere får med hvilken spiller som scorer. Dersom det er uklart om et mål er godkjent eller ikke skal sekretariatet signalisere med hornet, stoppe klokka og vinke dommerne til seg for å få det avklart. Det er bedre å avbryte en gang for mye enn en gang for lite!

Sekretær fyller inn i kamprapporten hvilke spillere som scorer (7 meter har egne kolonner) underveis i kampen, får advarsler (gult kort) og utvisninger. De fører også inn halvtids-resultat og fulltids-resultat. Tidspunkt for timeout noteres. Tidspunkt for utvisninger noteres.

Tidtaker signaliserer til dommer når sekretariatet er klar (hever armen) og starter klokka når dommer blåser kampen i gang. Tidtaker oppdaterer tavla med scoringer fortløpende. Hvert lag kan ta 1 timeout per omgang, lagleder gir da sekretariatet sin timeout-lapp. Kun angripende lag kan ta timeout. Det signaliseres med horn, klokka stoppes og timeout startes på tavla. Tavla signaliserer selv når det er 10 sekunder igjen av timeout. Dommer starter kampen igjen, og tidtaker starter klokka. Ved utvisning (2min) stoppes klokka og utvisningstid startes på tavla. Tidtaker starter klokka når dommer blåser kampen i gang igjen.

Se egen video for bruk av tavla i Åshallen.

Etter kampen

Både dommere og sekretariat skal signere rapporten etter kampen. Signerte skjema settes tilbake i permen. Hallansvarlig sørger for at kamprapporter blir sendt inn.