Ved dagens slutt

Salgsrapport
I den gule permen Halltjeneste finner du et ark med Salgsrapport. Tell opp kassa og fyll ut denne. Det er ikke nødvendig å angi inntekter for kiosk og billetter separat, kun totalt beløp i kassa ved dagens slutt. Bankterminal skal avstemmes og fylles inn i Salgsrapport. Kvitteringen legges i kassa. Fyll inn utgifter til dommere i Salgsrapport, husk å vedlegge alle signerte oppgjørsskjemaer.

Før lukking

  • Alle garderober er sjekket og lys er slukket
  • Alle dører på baksiden er stengt
  • Rommet under tribunen er låst
  • Tribuner er ryddet
  • Benker, bord og utslagsvask er rengjort og brukt klut er kastet
  • Alle søppelposer er samlet i svart sekk, og kastet i container bak hallen

Lås ytterdøren ved å dra kortet. Hallen må aldri forlates ulåst! Hvis dørene ikke låses, ring kommunal vakt på tlf 95 93 96 59.

Bagen med perm, kasse, bankterminal og nøkler+nøkkelkort returneres til hallansvarlig Lars Snipen (tlf 40 28 76 86) samme dag/kveld slik at alle resultater kan registreres hos forbundet så raskt som mulig.