MEDLEMSKONTINGENT TIL ÅS IDRETTSLAG

Alle som deltar på svømmekurs i Ås IL Svømming, må også være medlem i Ås Idrettslag. Medlemskontingenten kommer i tillegg til treningsavgiften. For barn/ungdom under 17 år er den på kr. 200.