Oppstart av svømmekurs for voksne høsten 2015

Interessen for svømming øker stadig på alle nivåer og for alle aldersklasser.

Ås IL Svømming – Svømmeskolen i Ås forsøker å utvikle tilbud for alle og prøver å utnytte en begrenset hallkapasitet best mulig.

Det er økende interesse for svømmeopplæring blant voksne og på dette grunnlag ble det startet opp kurs i fjor. Vi fortsetter dette tilbudet og kan tilby to ulike kurs for voksne høsten 2015. Informasjon om kursene, tidspunkter og kontaktinformasjon fremgår nedenfor.

Voksenkurs høst 2015

Svømmeskolen i Ås setter opp nye VOKSENKURS for høsten 2015 med oppstart søndag 13.09.2015:

Begynnerkurs Crawlteknikk
Tid: 1330 – 1430, SØNDAGER, fra 13.09.2015
Sted: Nordbytun Svømmehall

Generell svømmeopplæring voksne
Tid: 1430 – 1515, SØNDAGER, fra 13.09.2015
Sted: Nordbytun Svømmehall

Påmelding via våre ventelister for voksenkurswww.tryggivann.no, eller ta kontakt med Ivar Tveitnes , tlf 91828334 / itveitnes@gmail.com.

Minner også om svømmekursene våre for barn fra vanntilvenning til svømmedyktig – mer info på www.tryggivann.no og kurs under Ås IL. Registrer barnet på Ås Ils venteliste.