Om Ås IL Svømming

Ås ILs svømmegruppe

Svømmegruppa er en av gruppene i Ås Idrettslag. Svømmegruppa er medlem av Norges Svømmeforbund (NSF) og en av klubbene i Akershus Svømmekrets.
Svømmegruppa ønsker å gi et aktivt svømmetilbud både til de som ønsker å drive konkurransesvømming og til dem som ønsker å utvikle egne svømmeferdigheter uten å konkurrere. Den grunnleggende svømmeopplæringen skal bidra til trivsel, trygghet og glede i vann. Vi legger stor vekt på sosialt samhold og at aktivitetene, i tillegg til å øke svømmeferdighetene, skal være lystbetont.

Vi har svømmekurs for alle nivå fra vanntilvenning til svømmere som er med i junior NM.

Svømmegruppa har ca. 300 svømmere. Rundt 150 barn går på svømmekurs Ås ILs Norges svømmeskole. Vi har også ca 150 aktive svømmere fordelt på 3 nivåer (teknikk, rekrutt og elite). Svømmegruppa arrangerer 2 stevner i året.

Norges svømmeskole

Kursene for de minste barna er medlem i Norges svømmeskole (Norges svømmeforbund), og tilbyr kurs for barn i alderen 4 til 10 år. Barnas Svømmeskole er et tilbud til de minst øvede i vannet. Hovedmålet er å gi grunnleggende svømmeopplæring.
Mer informasjon om Norges svømmeskole

Teknikkpartiet

Teknikkpartiet er ferdighetsnivået over Norges svømmeskole. For å begynne på teknikk bør barnet beherske grunnleggende svømmeteknikk i svømmeartene crawl, rygg og bryst.
Hovedmålet er å videreutvilke svømmeteknikken.
Mer informasjon om teknikkpartiet

Rekruttpartiet

Svømmerne på rekruttpartient behersker i stor grad svømmeteknikkene. Hovedmålet er å videreutvikle svømmeteknikkene og øke hurtigheten på svømmingen.
Mer informasjon om rekruttpartiet

Elitepartiet

Dette er et tilbud til de som ønsker å satse på svømming og som ser på svømming som sin primæridrett. Hvert år deltar elitesvømmere fra Ås IL på ordinære svømmestevner, nasjonale stevner og i junior NM.
Mer informasjon om elitepartiet

Sosiale aktiviteter

Vi arrangerer treningsleirer for rekrutt og elite. Selv om svømmingen selvfølgelig står i fokus, gir treningsleirene god anledning til andre sosiale aktiviteter. Klubbkvelder er også med på å styrke fellesskapet.