Norges svømmeskole

Svømmeskolen – Norges svømmeskole

Ås IL Svømming arrangerer Norges svømmeskole kurs for barn fra 5 år. Hovedmålet med kursene er å gi grunnleggende svømmeopplæring.
Kursene holdes i svømmehallene på Ås Ungdomsskole og Nordbytun ungdomsskole og hvert parti trener en gang per uke.
Det er ca. 200 barn på svømmeskolen fordelt på 12 partier på ulike nivåer – fra vanntilvenning til viderekomne. Partiene er delt inn etter svømmeferdigheter – ikke alder.
Informasjon om de ulike kursene finner du på  www.tryggivann.no.
Påmelding via venteliste

Informasjon til foreldre til barn som skal begynne på svømmekurs
For å starte på svømmeskolen bør barna kunne stå selv i bassenget, dvs at de må være minst 110cm høye. Ved oppføring på ventelisten ber vi i tillegg til barnets alder, om at det oppgis høyde og en kort beskrivelse av svømmeferdigheter. Tettsittende badetøy anbefales.

Ved spørsmål ta kontakt med Svømmeskoleansvarlig:
Ivar Tveitnes
itveitnes@gmail.com