Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre og barn som skal på kurs ved Ås ILs Norges svømmeskole

Foreldres informasjonsplikt

 • Foreldre skal gi snarest gi beskjed hovedinstruktør eller leder av svømmegruppa dersom det er behov, eller når noe virker uklart eller usikkert.
 • Foreldre er forpliktet å informere hovedinstruktør og leder av Norges svømmeskole om relevante opplysninger om barna (f.eks. sukkersyke, epilepsi, hjertesykdom, motoriske eller atferdsproblemer, svaksynt, hørselhemmet m.m.).

Før trening

 • Vennligst se til at barna møter ferdig dusjet ved bassengkanten før opprop, så at kurset kan starte tidsnok med alle barn til stede. Opprop er primært for at instruktøren vet hvilke barn som er til stede (pga sikkerhet).
 • Alle barna skal dusje og vaske seg før de kommer ut i svømmehallen (se også plakaten i garderobe).
 • Det anbefales at barna har et håndkle rundt seg (eller badekåpe) før opprop.

Regler i svømmehallen

 • Det er hovedinstruktøren som bestemmer i svømmehallen.
 • Foreldre som maser på barna sine, kan bli bedt om å sette seg eller gå ut.
 • Hovedinstruktøren kan også be alle foreldre som ikke er i vannet om å vente utenfor. Dette for at barna får størst mulig utbytte av svømmekurset.
 • Foreldre med barn som har behov for det (f.eks. vannskrekk eller alvorlig sykdom) kan være med i vannet (én forelder per barn). Hvis hovedinstruktør mener det er nødvendig, må én forelder være med i vannet.
 • Foreldre som er med sine barn i vannet skal også hjelpe andre barn ved behov.
 • Når instruktørene ber barna å være stille, gjelder det også foreldre. Dette for at barna lettere kan høre hva instruktøren sier.
 • Det er ikke lov å løpe inne i svømmehallen.
 • Det er ikke lov å hoppe ut i vannet før opprop.
 • Det er ikke lov å stupe (det er kun lov når instruktøren gir anledning til det).
 • Barn som ikke hører på instruktøren, kan bli satt på kanten.
 • Dersom dette ikke hjelper, må barnet gå i garderoben.
 • Det er ikke lov å bite i flytebrettene, smelle med brettene eller kaste utstyr på kanten.
 • Vennligst fjern smykker og lignende før opprop.
 • Barn skal ikke tygge tyggegummi eller spise annen mat mens de er i svømmehallen.

Informasjon som er spesielt relevant for de minste barna

 • Foreldre med barn som ikke har fylt fem år skal være i vannet den første svømmetimen, deretter avtales foreldrenes deltakelse med hovedinstruktøren.
 • Barnet må være minst 110 cm.

Generell informasjon

 • Vi følger retningslinjer fra Norges Svømmeforbund (NSF). Dette betyr at etter vanntilvenning lærer barna først bl.a. å dykke, flyte og gli i vannet som basisferdigheter og del av en grundig svømmeopplæring. Det er vanligvis en autorisert svømmeinstruktør til stede og alltid minst en voksen som har tatt livredningsprøven det siste året.
 • Husk at mange av våre instruktører og hjelpetrenerer er unge voksne med varierende erfaring. De er ikke kommersielle, men har valgt å bruke sin fritid til å hjelpe ditt barn å svømme mot en beskjeden godtgjørelse. Vennligst vis dem respekt.
 • Det prøves å sette samme barn med tilnærmet likt ferdighetsnivå på hvert kurs. Vi har ikke alltid anledning å tilby f.eks. søsken kurs på samme dag.
 • Om gruppeinndeling og avansering: Barnet ferdigeheter og fremgang vurderes ved semestertes slutt.
  Basert på hovedsakelig den informasjonen og ledige kapasitet får barna tildelt plass, enten på samme dagsom tidligere eller muligens henvises til annen kursdag eller svømmegruppes teknikkparti på lørdager. Barn er ofte mer enn en sesong på samme parti/tidspunkt og nivået i gruppa økes gradvis.
 • Når forholdsvis mange barn avanserer eller slutter, flytter også forholdsvis mange barn (eller hele partier) til seinere tidspunkter. Når det er forholdsvis få endringer økes nivået gradvis for partiet uten endring i tidspunkt.
 • Det er ferdighetsnivå til barna og ikke tidspunktet som bestemmer svømmekursenes innhold!

Praktisk informasjon

 • Barna pleier ikke å bruke armringer på svømmekurs, men det er anledning å bruke de hvis det er behov for det.
 • Hvis barnet ikke trenger svømmebriller anbefales det å ikke bruke de.
  Hvis barnet trenger svømmebriller bør de prøves ut i vannet FØR svømmekurset.
 • Vennligst merk klær, svømmebriller osv med navn og eventuell tlf.nr.