Påmelding

Påmelding skjer ved registrering på ventelisten på  www.tryggivann.no.

Plass tildeles på bakgrunn av ferdigheter og kapasitet. Barnet må være 110cm for å kunne begynne på svømmekurs.
For at vi skal kunne tilby riktig kurs i forhold til ferdigheter er det viktig å registrere følgende opplysninger:
Om barnet:
 • Navn
 • Fødseldsdato
 • Høyde
Svømmeferdigheter:
 • Trygghet i vann
 • Hodet under vann
 • Dykke
 • Flyte på mage/rygg
 • Gli på mage/rygg
 • Svømmeteknikk
Om foreldre/foresatte:
 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefon
Kursavgift og betaling:
Kursene koster 1250 kroner for 10 ganger (i tillegg til medlemsskap i Ås IL). Kurset betales ved påmelding med bank- eller kredittkort på www.tryggivann.no.
Refusjon av kursavgift:
Ved avmelding etter kursstart, men før 3. kursdager refunderes 50% av kursavgiften. Etter dette gis det ikke refusjon. Hvis et barn pga dokumentert sykdom mister mer enn 5 kursdager, er det mulig å ta kurset om igjen til halv pris neste sesong. Foreldre/foresatte er ansvarlig å gi beskjed om langvarig sykdom til lagleder på e-post:mobil91881737@gmail.com så raskt som mulig.
Mer informasjon:
Mer informasjon om påmelding, ulike partier og kursdatoer finner du på www.tryggivann.no. Andre spørsmål kan sendes lagleder på e-post:mobil91881737@gmail.com